Välkommen att kika in i helt nya studentbostäder på KTH Campus och se hur en studentbostad kan se ut för dagens studenter. Under helgen erbjuds möjlighet att titta på en dubblett och en tripplett! I september 2016 startade Akademiska Hus bygget av drygt 230 studentlägenheter för 430 studenter på KTH Campus. De första studenterna flyttade in under 2018.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för Stockholms lärosätes attraktionskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som Akademiska Hus och KTH verkar för. Eftersom det kommer studenter från hela världen till KTH Campus är det av stor vikt att kunna erbjuda boende.

Studentbostäderna består till största delen av duolägenheter som kan delas av två studenter. Men även trippletter och enrumslägenheter finns. Totalt skapas 234 lägenheter med plats för cirka 430 studenter och forskare.

Sedan hösten 2014 ingår byggande av studentbostäder i Akademiska Hus statliga uppdrag.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade

År för byggnation eller ombyggnad

Byggstart sommaren 2016. Klart sommaren 2018 - 2019

Fotograf

Akademiska Hus

Mer information

Hemsida

Hela programmet