T-House på Engelbrektsplan 1 är ett av Stockholms landmärken och uppfördes 1907-1910 på uppdrag av Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg. Under Open House ges besökaren möjlighet att besöka entréhallen som bjuder på många fina detaljer.

Vad är öppet?

Under Open House ges besökaren möjlighet att besöka entréhallen, som bjuder på många fina detaljer. Ingen föranmälan krävs.

Tillgänglighetsinformation

Lämpligt för engelskspråkiga gäster.
Hiss finns i entrén vid Engelbrektsgatan 3.

År för byggnation eller ombyggnad

1907-1910

Utmärkelser

T-House nominerades till ROT-priset 2008

Kulturell och historisk betydelse

Byggnaden är mycket karaktäristisk för arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955) med sina stora lugna ytor, sparsamma dekorering och ett stort dominant yttertak. Många av fastighetens utsmyckningar, både exteriöra och interiöra, är skapade av den kända skulptören och bildhuggaren Carl Eld (1873-1954).

Fotograf

Bild 1 fotograf Gustav Kaiser, Bild 2 fotograf Åke E:son Lindman

Mer information

Hemsida

Hela programmet