Tellus Towers är en viktig del av en större vision och satsning på söderort. Tornen blir ett nytt landmärke som kommer att locka besökare för en designupplevelse och som utsiktsplats. Telefonplan som område sjuder redan idag av kreativitet med aktörer som Konstfack och Hyper Island och i Ericssons kölvatten kan ytterligare företag växa fram i denna kreativa hub.

Vad är öppet?

I lokalen visas en fullskalemodell (1:1) av en lägenhet i projektet samt en arkitektmodell, där finns även informationsmaterial och möjlighet att ställa frågor.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Lämpligt för engelskspråkiga gäster, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

Utmärkelser

Nominerat till YIMBY-priset 2018.

Kulturell och historisk betydelse

Telefonplan är en Stockholms viktigaste historiska platser för näringslivet då Ericssons telefonfabrik dominerat området i årtionden. Platsen bör därför i det offentliga rummet fortsatt markeras som ett centrum med internationell dragningskraft. Tellus Towers respekterar inte bara Telefonplans arv, utan förstärker det.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Ett växande Stockholm behöver bygga mer på höjden. Att bygga på höjden i anslutning till kollektivtrafik är en klok och klimatsmart utveckling av staden. Tellus Towers blir ett hållbart och resurseffektivt sätt att bygga många bostäder utan att ta särskilt mycket markyta och grönområden i anspråk.

Mer information

Hemsida

Hela programmet