Marge Arkitekters uppdrag var att rita tre nya terminalbyggnader som kunde svara mot Stockholms Stads visioner kring båttrafiken ut till skärgården. Den stora utmaningen var att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen identitet som samtidigt underordnade sig kringliggande paradbyggnader. Utgångspunkten för förslaget var att skapa byggnader utan baksida som i skala och utformning upplevs mer som en möbel/skulptur på kajen än en traditionell byggnad. Byggnadernas gestaltningskoncept bygger på en grundform – en tratt som är öppen och ramar in vyer över vattenrummet och staden. Trattarna kombineras på olika sätt för att möta verksamheternas programkrav och resulterar i byggnader utan specifika fram- och baksidor. Projektets styrkor är förutom den arkitektoniska gestaltningen, de nya mötesplatser som bildats på kajen och på byggnaderna i nära vattenmiljö.

Vad är öppet?

Guidad visning av arkitekt

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för rullstol, Tillgängligt för barnfamiljer, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet

År för byggnation eller ombyggnad

2011-2013

Utmärkelser

Vinnare av Plåtpriset 2014. Nominerat till Kasper Sahlin priset samt Mies van der Rohe award 2014.

Kulturell och historisk betydelse

Projektet visar på väl gestaltad och genomförd signumarkitektur i antikvariskt
känslig miljö och har uppmärksammats för sin intresseväckande
prägel i stadsrummet samtidigt som den anpassar sig och är
ödmjukt inpassad i den monumentala stadsbilden.

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Med väl gestaltad arkitektur och hållbara materialval är Strömkajens tre
terminalbyggnader konstruerade för att hålla länge.

Fotograf

Johan Fowelin

Mer information

Hemsida

Hela programmet