Här i Alby har det nya Tingstorget byggts. Projektet omfattar 14 punkt- och lamellhus med totalt ca 51 000 m² boyta fördelat på runt 740 bostäder. I det socialt hållbara samhälle som växer fram, står människan i centrum.

Vad är öppet?

Vi visar det nybyggda området Tingstorget! Kom och titta på området och prata med arkitekterna om hur man har tänkt .

År för byggnation eller ombyggnad

2016 - färdigställs under 2019

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Bostadsområdet byggs som tillägg i miljonprogrammets Alby. Projektet erbjuder en ny bebyggelsetyp och boendeform som innan inte funnits på platsen. Tingstorget fokuserar på att skapa social hållbarhet i kombination med hög arkitektonisk ambition.

Fotograf

Jansin & Hammarling

Mer information

Hemsida

Hela programmet