En anrik byggnad som ursprungligen byggdes för Stockholms Gasverk och Stockholmvattenledningsverk. Fastigheten inrymde såväl kontor som verkstad och bostäder för medarbetarna. Castellum förvärvade fastigheten 2017. Nu restaurerar Castellum byggnaden för att skapa moderna kontor i en historisk miljö. I fastigheten finns många tidstypiska jugenddetaljer bevarade för att hylla husets historia, t.ex. mahognypaneler och spröjsade fönster, och flera intakta rum såsom styrelse- och direktörsrum.

Vad är öppet?

Guidad visning av kontorsfastigheten, som just nu är en byggarbetsplats. Renoveringen beräknas vara färdig under andra halvan av 2020.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för barnfamiljer, Lämpligt för engelskspråkiga gäster, Toaletter finns att tillgå, Fikamöjlighet finns vid eller nära intill objektet, äldre barn men ej barnvagn, fika nära men ej i objektet

År för byggnation eller ombyggnad

1903-1906, 2018-

Kulturell och historisk betydelse

En av Stockholms mest kända byggnader, med en tidstypisk fasad i jugendstil.
Fastigheten uppppfördes ursprungligen som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor.

Mer information

Hemsida

Hela programmet