Undervisningshuset på KTH Campus är med sin fullt synliga konstruktion och installationsteknik ett pedagogiskt verktyg som genererar nya utbildningsmetoder för blivande arkitekter och samhällsbyggare.

Undervisningshuset är en renodlad byggnad för lärande och undervisning, där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder utvecklas. Här finns flexibla miljöer för olika typer av lärande, allt från övningssalar för lärarledd undervisning till grupprum och enskilda studieplatser.
För att vara säker på att man arbetar med det bästa och senaste inom pedagogik och kunskapsmiljöer har Akademiska Hus, KTH:s byggnadsavdelning samt studenter och lärare varit delaktiga i planeringen av byggnaden.
Undervisningshuset används framför allt av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Själva huset är ett pedagogiskt verktyg med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att studenter och besökare på ett tydligt och handgripligt sätt kan se hur byggnaden fungerar. Installationer till exempel är inte gömda, som i vanliga fall, utan synliga i ett pedagogiskt syfte. Undervisningshuset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld.

Konst i huset
I Undervisningshuset finns nio objekt i verket Svindelpunkter utplacerade, skapade av konstnären Karin Ohlin. Spegelobjekt med förgyllda ramlister i trä svävar högt upp mellan de olika planen och på plan 6 är en grafitteckning av ett moln infällt i väggen. Tre lyktor placerade i olika väderstreck samspelar med den grå betongen, de har skilda format men samma form. Karin Ohlin har särskilt tagit fram en tunn metallplåt perforerade med mycket små hål och som monteras dubbelt i räckesramarna. En optisk effekt uppstår genom interferens när linjerna från perforeringen korsar varandra. Effekten är suggestiv – som en sommarhimmel med skiftande molnformationer och upplevelsen av den sinnlig. Ett moln består av mycket, mycket små svävande droppar där var och en är en liten spegel som ger molnet dess lysande, diffusa form och liknar den svävande bild som uppstår mellan de perforerade metallskivorna. Den finperforerade metallskivan, dess färg och hur den ter sig, liknar blyerts teckningen av molnet på plan 6. Ohlin har hämtat inspiration från ornamentik i äldre byggnader samt detaljer ur vår vardag.

Tegelrevolution genom bäversvanstegel
Undervisningshusets utsida spelar en viktig roll för arkitekturen och miljön på KTH Campus, där större delen av byggnaderna är uppförda i rött tegel från olika tidsepoker. Undervisningshuset kan ses som nästa steg i ”tegelevolutionen”. Byggnaden har en tegelfasad, men den skiljer sig från en traditionell sådan eftersom tegelbitarna har formen av en bäversvans, så kallat bäversvanstegel.

Tillgänglighetsinformation

Tillgängligt för funktionshindrade.
Aktivitet för hela familjen.

År för byggnation eller ombyggnad

2015

Fotograf

Akademiska Hus

Hela programmet