Vallgossen fd Sankt Görans Gymnasium, detta spännande hus som är ett arkitektoniskt mästerverk är en av de mest omtalade byggnaderna inom modernismen. Det är nu renoverat och moderniserat omsorgsfullt till ett efterlängtat boende för Stockholms studenter.

Vallgossen är en distinkt profil i Stockholm och en av de mer kontroversiella byggnaderna på Kungsholmen. Arkitektur har alltid engagerat innevånarna i vår huvudstad, och när detta spektakulära hus stod klart 1961 höjdes många röster kring dess råa yta och strikta volym. Men med tiden har allt fler insett dess storhet, och i dag rankas Vallgossen som ett av de viktiga byggnadsverken i Stockholms moderna arkitekturhistoria.

Arkitekt är Léonie ”Lola” Geisendorf är något av en legendar inom svensk arkitektur. Som ett av de stjärnskott som arbetat hos Le Corbusier gjorde hon sig tidigt känd för sin raka attityd och stridbarhet. En kompromisslös vilja att förnya och skapa uttrycksfulla hus skaffade henne både vänner och fiender.

Mest känd är hon för sin roll inom den så kallade brutalismen, som med den råa betongen som kännemärke, satte sin prägel på många kända byggnader.

Vad är öppet?

Den berömda ljushallen, takterassen, gymnastikhallen och en visningslägenhet

Typ

Bostad

År för byggnation eller ombyggnad

Byggår 1960 Ombyggnadsår 2017

Eko- och hållbarhetsbetydelse

Byggnaden har en särställning för sin konsekvens och starka arkitektoniska uttryck. Det anses vara ett utmärkt exempel på ”the international style” och arkitekten Le Corbusiers arkitekturideal.

Hela programmet